♥دوست دارم بهترین همسر دنیا...!♥


†ɢα'§ : حرف, نگاه, رفتن,
چهار شنبه 14 اسفند 1392 14:17 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام

نگاره: ‏اینکه تــــــو هستی 

اینکه نمیـــــذاری کسی بهم چپ نگاه کنه ..

اینکه همیــــــشه پشتمی و تکیــــه گاه دلم ..

اینکه ثابت کردی صـــــــادقی و وفــــــــادار ..

باعث میــــــشه ..

هر روز بیــــــشتر عاشـــــقت بشـــــــم ..

هیـــــچکس برای من تــــــ♥ـــــــو نمیشه ..‏

 

اینکه تــــــو هستی

اینکه نمیـــــذاری کسی بهم چپ نگاه کنه ..

اینکه همیــــــشه پشتمی و تکیــــه گاه دلم ..

اینکه ثابت کردی صـــــــادقی و وفــــــــادار ..

باعث میــــــشه ..

هر روز بیــــــشتر عاشـــــقت بشـــــــم ..

هیـــــچکس برای من تــــــ♥ـــــــو نمیشه ..


†ɢα'§ : تو, هستی, نمیذاری, چپ, نگاه, تکیه گاه, دلم, ثابت, صادق, وفادار, عاشق, تو,
یک شنبه 3 آذر 1392 16:54 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام

 چراغها را خاموش کن ، نور نمی خواهم …


نگاهم که می کنی برق نگاهت من را که هیــــــــچ تمام شب را مچاله می کند


†ɢα'§ : چراغها, نور, شب, نگاه,
سه شنبه 22 مرداد 1392 13:30 |- ♀محدثه♀ -|


داغ کن - کلوب دات کام
ϰ-†нêmê§

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 13 صفحه بعد